Panele laminowane na ogrzewanie podłogowe

Podłogi laminowane bez problemu mogą zostać ułożone na ogrzewaniu podłogowym wodnym. Musimy jednak pamiętać o kilku wymaganiach, które trzeba spełnić przy takim połączeniu.

Elementy grzewcze muszą być wbudowane w posadzkę tak, aby w żadnym miejscu nie miały bezpośredniej styczności z panelami. Zaleca się aby rurki grzewcze były zainstalowane min 3cm pod powierzchnią posadzki. Cały system grzewczy przed ułożeniem podłogi musi zostać przetestowany zgodnie z instrukcjami montażysty. Jeżeli okaże się niesprawny lub nieszczelny może zniszczyć naszą podłogę. Warto zachować protokół z wygrzania, ponieważ niektórzy producenci podłóg laminowanych wymagają tego dokumentu przy reklamacjach. Kolejnym ważnym dokumentem jest protokół pomiaru wilgotności (pomiar metodą CM). Wilgotność betonowej wylewki nie może przekraczać 1,5%.

Podłoga laminowana musi zostać ułożona na foli paro-izolacyjnej oraz odpowiednim podkładzie wygłuszającym. Przy ogrzewaniu podłogowym podczas wybierania podkładu musimy zwrócić uwagę na współczynnik oporu ciepła. Im wyższa wartość tego współczynnika tym przenikalność cieplna podkładu mniejsza i w konsekwencji straty ciepła będą wyższe. Najlepsze na rynku podkłady pod panele laminowane posiadają współczynniki oporu ciepła 0,01 m2K/W oraz niższe.

W ciągu 24 godzin po zainstalowaniu podłogi nie należy uruchamiać ogrzewania podłogowego. Po tym czasie rozpoczęcie grzania powinno przebiegać ze stopniowym podnoszeniem temperatury. Przyjmuje się nie więcej jak 5°C na dzień co zapewnia optymalny i mało drastyczny wzrost temperatury w pomieszczeniu. Dla podłogi laminowanej maksymalna temperatura ogrzewanej powierzchni nie może przekraczać 28°C, temperatura ciepłej wody to max. 50°C.

Według normy ISO 8302 – 1991 maksymalny opór cieplny zainstalowanej podłogi wraz z podkładem nie może przekraczać 0,15m2K/W. Należy zwrócić również uwagę na współczynnik oporu ciepła samych paneli ponieważ ich wartości znacząco się różnią. Panele laminowane z niskiej półki cenowej są zbudowane z płyty HDF o małej gęstości i ich współczynnik oporu ciepła wynosi powyżej 0,15m2/W. Doliczając do tej wartości opór cieplny podkładu znacząco przekraczamy normę ISO 8302 – 1991. Dobrej jakości podłogi laminowane posiadają płyty HDF o dużej gęstości i ich przewodzenie ciepła jest znacznie lepsze a współczynniki oporu ciepła mogą wynosić nawet ok. 0,05m2K/W

?
Zapraszamy do kontaktu

Telefon: +48 600 281 574
E-mail: biuro@adlux.pl